Služba za zajedničke poslove

Sjedište službe:Čakovec, Ruđera Boškovića 2
Telefon:040 374 152, 040 374 155
Telefax:040 374 260
Radno vrijeme:od 8,00 do 16,00 sati
Voditelj službe:Milorad Novković, mag.iur.
e-mail:milorad.novkovic@udu-mz.hr


U Službi za zajedničke poslove ustrojavaju se:

Odjel za materijalno-financijsko poslovanje i javnu nabavu koji obavlja planske, materijalno-financijske i računovodstvene za potrebe Ureda.

Voditeljica odjela: Lidija Farkaš, mag.oec. 

e-mail: lidija.farkas@udu-mz.hr 
tel: 040 374 218 
fax: 040 374 260 

Odjel za informatiku koji obavlja informatičke poslove za potrebe Ureda.

Voditeljica odjela: Marija Marciuš, mag.inf. 

e-mail: marija.marcius@udu-mz.hr  
tel: 040 374 214   
 

Stručne i upravne poslove za potrebe predstojnika i zamjenika predstojnika, poslove planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za potrebe Ureda, poslove koji se odnose na antikorupcijsku politiku, administrativne i pomoćno-tehničke poslove za potrebe Ureda i za druga tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima temeljem posebnih sporazuma, te poslove određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Međimurske županije obavljaju samostalni izvršitelji.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja