Poljoprivreda i šumarstvoPrije podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik dobavljača božićnih drvaca, pročitati Pravilnik o upisniku dobavljača božićnih drvaca (NN 27/15)

UPIS U UPISNIK DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA, PRIJAVA PROMJENA TE BRISANJE IZ UPISNIKA


Zahtjev za upis u Upisnik ili promjenu, podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu (BD-1).

Uz zahtjev za upis i prijavu promjena prilažu se i pripadajuće isprave:

 • preslika osobne iskaznice za fizičke osobe
 • preslika obrtnice
 • preslika izvatka iz sudskog registra za pravne osobe
 • izvornik izvatka zemljišno-knjižnog odjela na ime podnositelja zahtjeva, ne stariji od 6 mjeseci, s popisom katastarskih čestica koje se prijavljuju za proizvodnju ili preslika ugovora o zakupu ili koncesiji (izvornik na uvid) ili izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade s priloženim izvornim izvatkom zemljišno-knjižnog odjela, ne starijim od 6 mjeseci, za katastarske čestice koje se prijavljuju za proizvodnju.

Dobavljači upisani u Upisnik dužni su prijaviti promjene u roku od 60 dana od nastanka promjene.

 Pod promjenama se podrazumijeva:

 • prestanak obavljanja djelatnosti
 • promjena organizacijskog oblika dobavljača
 • promjena nadležnog ureda državne uprave/ispostave
 • za zemljište: promjena katastarske općine, broja katastarske čestice i površine.

Nadležno tijelo će brisati dobavljača iz Upisnika:

 • na zahtjev dobavljača,
 • na prijedlog nadležne inspekcije,
 • ako ne prijavljuje promjene te ne dostavlja podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika,
 • ako je prestao obavljati djelatnost dobavljača. 

Dobavljači su dužni podatke o proizvodnji, prometu i uvozu božićnih drvaca iz protekle godine dostaviti nadležnom tijelu do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu na propisanom obrascu (BD-2).

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja