Odjel za osobna stanja građana

Odjel za osobna stanja građana obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

Osobna stanja građana:

 • promjena osobnog imena,
 • upisi po rješenju radi prekoračenja zakonskog roka određenog za prijavu činjenice rođenja ili smrti,
 • upisi u maticu rođenih radi nepostojanja isprave iz inozemstva,
 • rješenje o ispravcima u državnim maticama,
 • rješenje o dopuni temeljnog upisa u kojima zbog više sile ili drugih razloga pojedine činjenice i podaci nisu mogli biti upisani u državne matice u zakonskom roku,
 • rješenje o upisu činjenice rođenja i smrti na temelju potvrda drugih državnih tijela.

 Knjiga državljana:

 • temeljni i naknadni upisi i bilješke u knjigu državljana,
 • izdavanje isprava iz knjige državljana (domovnica, uvjerenje o državljanstvu).

 Matica rođenih:

 • temeljni i naknadni upisi i bilješke u maticu rođenih,
 • izdavanje isprava iz matice rođenih (izvadak iz matice rođenih, rodni list, potvrde o slobodnom bračnom stanju, izvadak iz matice rođenih za uporabu u inozemstvu).

Matica vjenčanih:

 • sklapanje braka,
 • temeljni i naknadni upisi i bilješke u maticu vjenčanih,
 • izdavanje isprava iz matice vjenčanih (potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku, izvadak iz matice vjenčanih, vjenčani list, izvadak iz matice vjenčanih za uporabu u inozemstvu).

 Matica umrlih:

 • temeljni i naknadni upisi i bilješke u maticu umrlih,
 • izdavanje isprava iz matice umrlih (izvadak iz matice umrlih, smrtni list, izvadak iz matice umrlih za uporabu u inozemstvu, sastavljanje smrtovnice).

Registar birača:

 • ažuriranje Registra birača
 • izrada popisa birača uoči izbora i referenduma,
 • izrada izvadaka iz popisa birača uoči izbora i referenduma,
 • izdavanje potvrde o upisu u popis birača,
 • izdavanje potvrde za glasovanje na dan izbora,
 • promjena nacionalnosti u registru birača.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja