Registar birača, informacije

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra, a sastoji se od podataka iz evidencije hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji imaju važeće osobne iskaznice, evidencije privremeno upisanih birača, birača kojima je izdana potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, evidencije prethodno registriranih birača, popisa aktivno registriranih hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i evidencije državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj te služi kao temelj za glasovanje na dan izbora odnosno referenduma.

Aktivna registracija je postupak kojim se birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj upisuju u posebni popis aktivno registriranih birača na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.

Prethodna registracija je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji na dan izbora ili državnog referenduma borave u inozemstvu, omogućava glasovanje u inozemstvu na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, bez pribavljanja potvrde o upisu u popis birača u Republici Hrvatskoj.

Privremeni upis je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj omogućava privremeni upis u popis birača drugog grada ili općine u Republici Hrvatskoj, ovisno o mjestu gdje će se zateći na dan izbora ili državnog referenduma.

Opći izvadak iz popisa birača je izvadak na kojem se nalaze svi birači koji glasuju na određenom biračkom mjestu, neovisno o nacionalnosti.

Državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj,  pod istim uvjetima koji vrijede za hrvatske državljane, imaju pravo ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj i to na:

  1. izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i
  2. izborima članova predstavničkih tijela jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

UPIS U REGISTAR BIRAČA RADI OSTVARIVANJA BIRAČKOG PRAVA NA IZBORIMA ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Državljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima (NN 130/11 i 74/13) može ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj ako nadležnom tijelu koje vodi registar birača, podnese zahtjev za upis u registar birača, najkasnije 30 dana prije izbora.

Uz zahtjev za upis u registar birača dužan je priložiti:

a) izjavu u kojoj je navedeno:

  • državljanstvo, prebivalište u Republici Hrvatskoj, gdje je to primjenljivo i mjesto ili izbornu jedinicu u matičnoj državi članici na kojem biračkom popisu je njegovo ime posljednje stavljeno
  • da će ostvariti pravo glasa samo u Republici Hrvatskoj i
  • da nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin.

b) presliku inozemne identifikacijske isprave.

UPIS U REGISTAR BIRAČA RADI OSTVARIVANJA BIRAČKOG PRAVA NA IZBORIMA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Državljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, može ostvariti  svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj ako nadležnom tijelu koje vodi registar birača, podnese zahtjev za upis u registar birača i to najkasnije 30 dana prije izbora.

Uz zahtjev za upis u registar birača dužan je priložiti:

a) izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika u kojoj je navedeno:

  • državljanstvo, prebivalište ili privremeno boravište na području jedinice gdje se provode izbori 
  • da nije lišen prava glasovanja u državi članici Europske unije čiji je državljanin

b)  presliku inozemne identifikacijske isprave.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja