Elektronička kontaktna točkaVlada Republike Hrvatske je na sjednici od 5. siječnja 2017. godine donijela Zaključak kojim je određeno uvođenje elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana kao i za sve postupke i formalnosti vezane za pristup i izvođenje uslužne djelatnosti u smislu Zakona o uslugama (NN 80/11), sukladno posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske.

U skladu s navedenim zaključkom, nadležna postupovna tijela dužna su, elektroničkim putem (elektroničkom poštom), od podnositelja zahtjeva zaprimiti sve obrasce i dostavljenu dokumentaciju za potrebe navedenih postupaka. Također su dužna, na zahtjev stranke, sve akte donijete u postupcima te sva pismena, podnositelju zahtjeva dostaviti elektroničkim putem.

Ovom kontaktnom točkom Ured državne uprave u Međimurskoj županiji omogućuje podnositeljima zahtjeva:

  • zahtjev za pokretanje upravnog postupka može se poslati i elektroničkim putem
  • dokazne isprave mogu se također slati u elektroničkom obliku
  • s nadležnim tijelima možete komunicirati elektronički, tijekom trajanja postupka.

Opširnije informacije prema područjima i vrstama postupaka:


Turizam, ugostiteljstvo, smještaj


Trgovina


Kultura


Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja