Kultura

Kultura i tehnička kultura

 

U okviru svoje nadležnosti Odjel za obrazovanje, šport, rad i socijalnu skrb obavlja poslove sukladno Zakonu o kazalištima (NN 71/06 i 121/13), Pravilnika o očevidniku kazališta („Narodne novine“ broj 35/07), Zakona o muzejima (NN 142/98 i 65/09); Pravilnika o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Zakona o knjižnica (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), Pravilnika o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98) i Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09).

Odjel obavlja upravni nadzor nad ustanovama u kulturi kao i nad udrugama tehničke kulture, utvrđuje postojanje uvjeta za osnivanje kazališta te izdaje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnica. Odjel zaprima, provjerava i dostavlja Ministarstvu kulture prijave knjižnica za upis u Očevidnik muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba kao i prijave za upis u Očevidnik kazališta.Uvjeti za obavljanje knjižnične djelatnosti

Knjižnica se može osnovati ako su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o ustanovama osigurani i uvjeti propisani Zakonom o knjižnicama, a to su:

- knjižnična građa,
- stručno osoblje,
- prostor, oprema i sredstva za rad knjižnice.


Zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju navedenih uvjeta podnosi se Uredu državne uprave, Službi za društvene djelatnosti.
Uz zahtjev potrebno je priložiti:
- odluku o osnivanju knjižnice
- dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list)
- dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17)
- dokaz o osiguranoj knjižničnoj građi, stručnom osoblju, prostoru, opremi i sredstvima za rad
- atest zdravstvene ispravnosti vode
- atest o ispravnosti instalacija (električne, toplinske, plinske, vodovodne), uređaja i opreme.

Naknada:

Upravna pristojba od 20,00 kuna po Tar.br.4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)

E-plaćanje:

Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1513-OIB (uplatitelja)

Prijava za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu

Knjižnice i knjižnice u sastavu dužne su podnijeti prijavu za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu.

Prijava se podnosi Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, koja će provjeriti je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku, te je dostavlja Upravi za knjižnice pri Ministarstvu kulture.Uvjeti za obavljanje kazališne djelatnosti

Odredbama Zakona o kazalištima propisano je da se kazališta mogu osnovati ako su ispunjeni uvjeti za osnivanje kazališta.

Zahtjev za izdavanje rješenje podnosi se Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti koja provodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje kazališta.

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

- odluku o osnivanju kazališta
- dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu poslovnog prostora, vlasnički list)
- dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji („Narodne  novine“ broj 153/13 i 20/17)
- dokaz o osiguranom kazališnom prostoru funkcionalno pogodnom i opremljenom za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih dijela
- dokaz o osiguranom umjetničkom osoblju te organizacijskim i tehničkim radnicima
- atest zdravstvene ispravnosti vode
- atest o ispravnosti instalacija (električne, toplinske, plinske, vodovodne), uređaja i opreme.

Naknada:

Upravna pristojba od 35,00 kuna po Tar.br.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)

E-plaćanje:

Državni proračun Republike Hrvatske
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR 64
Poziv na broj: 5002-1513-OIB (uplatitelja)


Prijava za upis u Očevidnik kazališta

Kazališta su dužna podnijeti prijavu za upis u Očevidnik kazališta.

Prijava se podnosi Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, koja će provjeriti je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku, te je dostavlja Ministarstvu kulture.

 

Prijava za upis u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba

Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba dužna su podnijeti prijavu za upis u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih propisa.

Prijava se podnosi Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, koja će provjeriti je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku, te je dostavlja Upravi za muzeje pri Ministarstvu kulture.


OBRASCI


Sve informacije možete dobiti u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti 

na adresi: Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 


voditeljica Službe za društvene djelatnosti
e-mail: nives.kolaric@udu-mz.hr 
tel: 040 374 185


Vezani sadržaj

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja