Odjel za imovinsko-pravne poslove

​Odjel za imovinsko-pravne poslove obavlja:

Postupak za povrat i utvrđivanje naknade oduzetih nekretnina za vrijeme SFRJ:

  • utvrđivanje naknade i donošenje rješenja za nekretnine za koje se traži povrat,
  • uvođenje u posjed kad se radi o povratu;

Postupak izdavanja uvjerenja za nekretnine za koje je pokrenut postupak denacionalizacije;

Postupak potpunog izvlaštenja nekretnina za izgradnju objekata ili izvođenja radova od interesa za Republiku Hrvatsku:

  • provođenje postupka izvlaštenja i donošenje rješenja o izvlaštenju,
  • uvođenje u posjed korisnika izvlaštenja;

Postupak za nepotpuno izvlaštenje nekretnina za ustanovljenje služnosti za izgradnju objekata komunalne infrastrukture i drugo od interesa za Republiku Hrvatsku:

  • provođenje postupka izvlaštenja i donošenje rješenja o izvlaštenju,
  • uvođenje u posjed korisnika izvlaštenja.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja