Odjel za gospodarstvo

​Odjel za gospodarstvo obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na:

Obrtništvo:

 • upis novog obrta i početak obavljanja obrta,
 • upis novog obrta bez početka obavljanja obrta,
 • upis dana početka obavljanja obrta,
 • promjena sjedišta,
 • promjena naziva tvrtke,
 • upis izdvojenog pogona,
 • prestanak izdvojenog pogona,
 • privremena obustava obrta,
 • prekid privremene obustave obrta,
 • odjava obrta,
 • upis nove djelatnosti,
 • upis stručnog djelatnika,
 • upis poslovođe izdvojenog pogona,
 • upis poslovođe obrta,
 • prestanak obrta iz svih osnova,
 • pristupanje ortaka temeljem ugovora o ortakluku (zajednički obrt),
 • istupanje ortaka temeljem ugovora o ortakluku (zajednički obrt),
 • promjena članstva u udruženju obrtnika,
 • evidencija o trgovačkim društvima koja obavljaju vezane i povlaštene obrte (članak 8. Zakona o obrtu),
 • evidencija o promjeni stručnog djelatnika,
 • upis vezanog obrta na temelju ostvarenog patentnog prava,
 • ostale nespomenute promjene,
 • ustrojavanje i vođenje propisanih upisnika i evidencija,
 • izdavanje izvatka iz obrtnog registra,
 • izdavanje uvjerenja o upisu u obrtni registar,

Trgovinu:

 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta za opremu i poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina,
 • izdavanje rješenja za prostorije u kojima se obavlja prodaja robe na malo,
 • izdavanje rješenja za prostorije u kojima se obavlja prodaja robe na veliko,
 • izdavanje rješenja za prostorije u kojima se obavlja posredovanje u trgovini,
 • izdavanje rješenja za prodaju robe izvan prodavaonica,
 • ostale djelatnosti,

Ugostiteljstvo:

 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih propisanih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju (iz skupina restorani, barovi i catering objekti),
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih propisanih uvjeta za ugostiteljske usluge u pokretnom objektu (šator,
 • klupe i sl.),
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih propisanih uvjeta za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, OPG-u, plovnom objektu,
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih propisanih uvjeta za vrstu i kategoriju određenih smještajnih objekata (iz skupine "Hoteli" – Pansion i Guest house, te skupine ostali  ugostiteljski objekti za smještaj – Kuća za odmor, Apartman, Studio apartman, Soba za iznajmljivanje, Prenoćište, Odmaralište, Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis i Objekt za robinzonski smještaj),
 • izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu i OPG-u (kušaonice vina i rakije – vinotočja),
 • vođenje Upisnika o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju,
 • vođenje Upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj,
 • vođenje Upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu,

Promet i veze:

 • izdavanje licencija za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza i izvoda licencija za vozila,
 • izdavanje licencija za obavljanje kolodvorskih usluga,
 • izdavanje znakova pristupačnosti za vozila osoba s invaliditetom, 
 • ustrojavanje i vođenje Upisnika izdanih licencija za unutarnji javni cestovni prijevoz,
 • ustrojavanje i vođenje Upisnika izdanih licencija za obavljanje kolodvorskih usluga,
 • ustrojavanje i vođenje Upisnika izdanih licencija za obavljanje agencijske djelatnosti u prometu,

Turizam:

 • utvrđivanje ispunjavanja propisanih uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča,
 • utvrđivanje ispunjavanja propisanih uvjeta za pružanje usluga u seljačkom i drugim oblicima turizma
 • ustrojavanje i vođenje Upisnika turističkih vodiča,
 • ustrojavanje i vođenje Upisnika odobrenja za pružanje turističkih usluga građana,

Poljoprivreda i šumarstvo:

 • prenamjena poljoprivrednog zemljišta
 • ustrojavanje i vođenje Upisnika dobavljača božićnih drvaca.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja