Odjel za opću upravu

Odjel za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

Poslove odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći

Nadzor općih akata predstvničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Ostvarivanja prava na pristup informacijama

  • osigurava pristup informacijama kojima raspolaže Ured na zahtjev pravnih i fizičkih osoba,
  • priprema sadržaj za Web stranicu,
  • razmjenjuje dokumente s tijelima javne uprave, pravnim osobama i građanima korištenjem elektroničkog potpisa,
  • organizira odnose Ureda s javnošću i građanima;

Udruge građana

  • osnivanje i upis u registar udruga,
  • upis promjena u registar udruga,
  • izdavanje izvatka iz registra udruga,
  • brisanje iz registra udruga,
  • ispis popisa udruga zainteresiranim pravnim osobama.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja