BraniteljiUpravni i stručni poslovi koji se odnose na priznavanje statusa i ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, pirotehničara i članova njihovih obitelji te poslove obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika obavljaju se po osnovi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/0492/052/07, 107/0765/09,137/09146/1055/11140/1233/13148/13 i 92/14), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13) i Zakona o protuminskom djelovanju (NN 110/15).

Poslovi neposredne provedbe citiranih propisa su:

 • priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (od 01.01.2006. godine zahtjev samo temeljem ranjavanja, ozljeđivanja i neprijateljskog zatočeništva) i prava na osobnu invalidninu, posebni doplatak, ortopedski doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, prava na usluge osobe za pružanje njege i pomoći HRVI I. skupine sa 100% oštećenja organizma, pravo na dodjelu u vlasništvo osobnog automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama HRVI I skupine sa 100% oštećenja organizma,
 • vođenje postupka za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata,
 • priznavanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti HRVI od I. do IV. skupine, koji je do smrti koristio doplatak za pomoć i njegu druge osobe,
 • priznavanje statusa članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu, prava na uvećanu obiteljsku invalidninu, prava na povećanu obiteljsku invalidninu,
 • priznavanje statusa članova obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, prava na novčanu naknadu u iznosu povećane obiteljske invalidnine, prava na novčanu naknadu u iznosu uvećane obiteljske invalidnine,
 • priznavanje prava na novčanu naknadu u iznosu obiteljske mirovine članovima obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć i prava na osigurninu članova obitelji nestalog, naknadno ekshumiranog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • priznavanje prava na doplatak za pripomoć u kući korisnicima zajamčene minimalne naknade, koji zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu ispunjavati osnovne životne zahtjeve,
 • priznavanje prava na troškove prijevoza za izlazak pred Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo u Zagrebu, za postupke koji se vode po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • priznavanje statusa mirnodopskog vojnog invalida i prava na osobnu invalidninu, prava na ortopedski doplatak i prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe,
 • priznavanje prava na osobnu invalidninu, prava na posebni doplatak, prava na ortopedski doplatak i prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe ranjenim ili ozlijeđenim pirotehničarima,
 • priznavanje prava na obiteljsku invalidninu,
 • provedba posebnog postupka za naknadu štete Republici Hrvatskoj odnosno povrat ne pripadajućih sredstava i odgovarajuća suradnja s pravosudnim tijelima,
 • vođenje poslova vezanih za medicinsko vještačenje pred Prvostupanjskim liječničkim povjerenstvom,
 • vođenje poslova organizacije pokopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz vojne počasti i poslovi vezani za povrat dijela troškova sahrane.


Datoteke uz članak
Zahtjev, besplatni udžbenici 65.50 kB
Zahtjev, povrat pogrebnih troškova 30.00 kB
Zahtjev, mirnodopski vojni invalid 11.14 kB
Zahtjev, vojni ratni invalid 11.15 kB
Zahtjev, doplatak za pripomoć u kući 11.56 kB
Zahtjev, pokop hrvatskog branitelja uz vojne počasti 60.00 kB
Zahtjev, isplata neisplaćenih primanja 11.18 kB
JNP, obrazac 2 50.00 kB
JNP, obrazac 3 42.50 kB
JNP, obrazac 4 47.50 kB
Zahtjev, obiteljska invalidnina 11.18 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja