ZdravstvoOstvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba koje su nesposobne za samostalan život i rad, a navedeno pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi ostvaruju temeljem odredbi Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13 i 137/13) i Pravilnika o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (NN 39/02).

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji rješava o pravu na zdravstvenu zaštitu sa prebivalištem na području Međimurske županije koje su nesposobne za samostalan život i rad i koje nemaju sredstava za uzdržavanje, a koje to pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Zahtjev se podnosi u sjedištu Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Zrinsko-frankopanska 9, Čakovec i u Ispostavi Prelog, Trg slobode 1, Prelog. Stranka koja podnosi zahtjev za ostvarivanje navedenog prava osobno dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1. Dokaz o nesposobnosti za rad:

 • za muške osobe starije od 65 godina odnosno žene starije od 60 godina života: osobnu iskaznicu
 • za trudnice: liječnička potvrda – ginekolog
 • za ostale: nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta odnosno oštećenju funkcionalnih sposobnosti (donosi ga Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Područni ured u Varaždinu)
 • za osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti: rješenje Općinskog suda o lišenoj poslovnoj sposobnosti

2. Dokaz o socijalnoj ugroženosti:

 • ovjerena fotokopija rješenja ili uvjerenja o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
 • potvrda o imovnom stanju Porezne uprave
 • uvjerenja Katastra

 Za osobe koje su ostvarile pravo na skrb izvan vlastite obitelji na teret sredstava MZSS potrebno je priložiti uz zahtjev ovjerenu fotokopiju rješenja centra za socijalnu skrb kojim je ostvareno pravo na socijalnu uslugu smještaja.

Ostale zdravstveno neosigurane osobe ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu ukoliko se utvrdi da boluju od kronične bolesti, te se upućuju na vještačenje radi utvrđivanja radne nesposobnosti. Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • liječničku potvrdu
 • ovjerenu fotokopiju rješenja ili uvjerenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije osiguranik i nije korisnik mirovine
 • potvrda o imovnom stanju
 • uvjerenje Katastra.

Datoteke uz članak
Zahtjev za priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiuranje 30.50 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja