Provođenje reformske mjere Vlade RH - povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama

02.01.2020
od 1. siječnja 2020. godine

U okviru provedbe Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformskog prioriteta „Unaprjeđenje javne uprave“,  mjere „Decentralizacija i racionalizacija državne uprave“  te stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19) omogućeno je posebnim zakonima povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Temeljem toga, od 01. siječnja 2020. godine prestao je sa radom Ured državne uprave u Međimurskoj županiji.

Svi poslovi, osim poslova upravne inspekcije i nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje je do sada obavljao Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, povjereni su na obavljanje upravnim odjelima Međimurske županije, a poslovi upravne inspekcije i nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u nadležnosti su Ministarstva uprave.

Povjeravanjem poslova državne uprave županijama, za građane i ostale korisnike usluga u dosadašnjim uredima državne uprave u županijama neće biti promjena u smislu ukidanja ili smanjenja usluga, cilj ove reformske mjere je decentralizacija ovlasti koja će omogućiti županijama da neposredno i samostalno odgovaraju na potrebe građana te jednostavnije i učinkovitije rješavanje predmeta na jednom mjestu.

Objava biračima Općine Nedelišće

04.12.2019
izbori za članove VMO

Objava biračima Općine Sveti Martin na Muri

22.11.2019
izbori za članove VMO

Objava biračima Grada Preloga

14.10.2019
​ za izbore za VMO

"MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U BROJKAMA 2018."

26.07.2019
Deseto izdanje publikacije

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja