Služba za opću upravu


Sjedište službe:Čakovec, Ruđera Boškovića 2
Telefon:040 374 189
Telefax:040 390 720
Radno vrijeme:od 8,00 do 16,00 sati
Voditeljica službe:Ingrid Šoltić, mag.iur.
e-mail:ingrid.soltic@udu-mz.hr

U Službi za opću upravu ustrojavaju se:

1. Odjel za opću upravu, koji obavlja upravne i stručne poslove iz područja opće uprave, poslove odobravanja korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći, nadzora općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostvarivanja prava na pristup informacijama koje Ured posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire, te poslove iz drugih područja sukladno zakonu.

Odjel za opću upravu obavlja i druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda.

Voditeljica odjela: Lada Odić Hudin, mag.iur. 

e-mail: lada.odic@udu-mz.hr
tel: 040 374 021
fax: 040 374 037
 

2. Odjel za osobna stanja građana, koji obavlja upravne i stručne poslove iz područja osobnih stanja građana, matičarstva, državljanstva, vođenja popisa birača, te drugih područja sukladno zakonu.


Voditeljica odjela: Ksenija Posavec, spec.publ.adm.

e-mail: ksenija.posavec@udu-mz.hr
tel: 040 374 019 
fax: 040 374 114 

Uredovno radno vrijeme za prijem stranaka: od 8,00 do 15,30 sati.

Poslove upravne inspekcije sukladno posebnom zakonu obavlja samostalni izvršitelj.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja