Udruge građana, usklađenje statuta

Fotografije uz članak 1
19.01.2015
Sukladno odredbi članka 55. stavka 1. Zakona o udrugama (NN 74/14), udruge su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom o udrugama u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave.

Statute je potrebno uskladiti najkasnije do 30. rujna 2015. godine.
Datoteke uz članak
Letak "Kada i zašto uskladiti statut udruge" 99.75 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja