Podaci iz matičnih ureda za 2015. godinu

18.01.2016
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji objavljuje podatke o broju upisa rođenih i umrlih osoba te broju sklopljenih brakova za područje Međimurske županije, a upisanih u državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih matičnih ureda Čakovec, Dekanovec, Kotoriba, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Prelog i Štrigova. 


Rođeni 

 

 

U državne matice rođenih u 2015. godini upisano je 1141 djece, od toga 1132 živorođene djece te 9 mrtvorođene djece.

Od ukupnog broja rođeno je 568 ženske djece i 573 muške djece.

Po nacionalnoj pripadnosti rođeno je 871 Hrvata, 251 Roma, 2 Srbina, 2 Muslimana, 2 Albanca, 1 Talijan. Za 12 djece podatak o nacionalnoj pripadnosti je nepoznat.  

Rođeno je 16 blizanaca.

Umrli

U državne matice umrlih u 2015. godine upisano je 1203 umrlih osoba. 

Od ukupnog broja umrlih osoba, umrlo je 622 žena te 581 muškaraca.

Po nacionalnoj pripadnosti umrla su 1165 Hrvata, 13 Roma, 11 Slovenaca, 2 Srbina, 2 Mađara te po jedan Musliman, Moldavac, Nijemac i Rus. Za 6 umrlih podatak o nacionalnoj pripadnosti je nepoznat.  

Sklopljeni brakovi

U 2015. godini, na području Međimurske županije sklopljena su 490 braka.

Od ukupnog broja brakova 222 odnosi se na građanske brakove, a 268 vjerskih brakova s učinkom građanskog braka.

Životna partnerstva

U 2015. godini za područje Međimurske županije u registar životnog partnerstva nema upisanog životnog partnerstva osoba istog spola.


Konačne podatke o prirodnom kretanju stanovništva za 2015. godinu na razini županija, gradova i općina objaviti će krajem mjeseca srpnja 2016. godine, Državni zavod za statistiku u priopćenju „Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2015.“

Datoteke uz članak
Broj rođenih i umrlih po naseljima Međimurske županije 70.66 kB
MŽ 2015, broj rođenih i umrlih po gradovima/općinama i naseljima, po spolu i nacionalnosti 109.89 kB
Broj brakova 30.87 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja