Ponovna uporaba informacija

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s o Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija (obrazac) podnositelj zahtjeva mora, osim podataka navedenih u obrascu zahtjeva za pristup informaciji,  dodatno navesti:

  • informacije koje želi ponovno upotrijebiti
  • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija
svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha)

Ministar uprave donio je  Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17) 

OTVORENA DOZVOLA – http://data.gov.hr/otvorena-dozvola

 


Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja