Rokovi

Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Rok se može produžiti za 15 dana računajući od dana kada je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji:

  • ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji
  • ili ste jednim zahtjevom tražili veći broj različitih informacija,
  • ili ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije,
  • ako je tijelo javne vlasti dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama Zakona.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja