Podnošenje zahtjeva

Korisnik (podnositelj zahtjeva) može zatražiti informaciju:

  • podnošenjem pisanog zahtjeva
  • e-mailom

Korisnik nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

U svom zahtjevu korisnik se ne mora pozvati na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pisani zahtjev mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije.

Također korisnik može naznačiti prikladan način dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti korisniku koji je podnio zahtjev traženu informaciju može dati na sljedeće načine:

  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik ne može istu informaciju dobiti ukoliko nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog zahtjeva.

Ako korisnik smatra da pružena informacija nije točna ili potpuna može zatražiti ispravak ili dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obavezno je donijeti posebno rješenje o odbijanju zahtjeva, ako smatra da nema osnove za dopunu ili ispravak tražene informacije.

Prema članku 19. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred tijelima javne vlasti, no tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije. Visina naknade određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).
Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja