Unutarnje ustrojstvo ureda

Fotografije uz članak 2

Ured državne uprave o u Međimurskoj županiji obavlja poslove državne uprave na području Međimurske županije, koji se odnose na:

  • gospodarstvo (industrija, brodogradnja, energetika, rudarstvo, trgovina, obrtništvo, promet i veze, turizam)
  • društvene djelatnosti (prosvjeta, kultura, informiranje, šport i tehnička kultura, briga o djeci i tjelesna kultura, radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, zaštita prava i rješavanja statusa žrtava i sudionika domovinskog rata, članova obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, učesnicima i žrtvama NOR-a i JNA)
  • imovinsko pravne poslove (poslovi u svezi izvlaštenja i drugih ograničenja vlasništva, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa i denacionalizacija)
  • opću upravu (osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu)
  • nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave.

U Uredu se obavljaju i opći, kadrovski, informatički, planski, materijalno-financijski, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe Ureda državne uprave.

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga i nadležnosti rada, u Uredu su ustrojene slijedeće unutarnje jedinice:

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove
Služba za društvene djelatnosti
Služba za opću upravu
Služba za zajedničke  poslove

Za obavljanje poslova iz djelokruga i nadležnosti Ureda osnovana je izvan sjedišta, u Prelogu, ispostava Ureda državne uprave (Ispostava u Prelogu).

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja