Predstavke i pritužbe

Upravna inspekcija postupa po predstavkama podnijetim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, ako nadzor nad ostvarivanjem tih prava nije zakonom povjeren drugoj inspekciji.

 
Predstavka se smatra inicijativom za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora.
 
Predstavka nije zahtjev za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora (kako podnositelji predstavki ponekad smatraju).
 
O postupanju temeljem predstavke upravni inspektor dostavlja obavijest podnositelju predstavke.
 
Ako se predstavka odnosi na nezakonitosti u vođenju upravnog postupka i/ili na određeni upravni akt, a podnositelj predstavke je stranka u tom upravnom postupku, svoja prava prvenstveno treba štititi korištenjem raspoloživih pravnih lijekova.

Predstavka se može podnijeti:

  • u pisanom obliku (poštom) na adresu Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec
  • putem elektroničke pošte (ingrid.soltic@udu-mz.hr),
  • telefaksa na broj: 040 390 720
  • osobno.

 Za učinkovito postupanje predstavka mora minimalno sadržavati podatke o subjektu na čije se nezakonitosti ukazuje (naziv, adresa i sl.) te činjenični opis nezakonitosti/nepravilnosti koja se prijavljuje.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja