Načini i uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći

1. STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

Svi oblici kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Tko može prikupljati i pružati humanitarnu pomoć pod uvjetima ovoga Zakona?
- neprofitne pravne osobe registrirane u RH kojima je djelatnost prikupljanja i pružanja humanitarna ovlast propisana posebnim zakonom
- neprofitne pravne osobe registrirane u RH kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva organizirala najmanje pet humanitarnih akcija ili manji broj ako su trajale ukupno najmanje 180 dana ili da joj je rješenjem odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći temeljem Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10)
- zaklada odnosno fundacija čija je zakladna svrha sukladna članku 2. stavku 1. Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 102/15)

Način podnošenja Zahtjeva, potrebna dokumentacija, podnošenje Izvješća i obrasci propisani su:
Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN 102/15) i Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15)


OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći – OBRAZAC BROJ 1.
Trogodišnji program rada pravne osobe koja podnosi Zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći – OBRAZAC BROJ 2.

OBRASCI ZA IZVJEŠTAJE:
Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći – OBRAZAC BROJ 3.
Godišnje izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći – OBRAZAC BROJ 4.

LOGOTIP ZA STALNE PRIKUPLJATELJE HUMANITARNE POMOĆI:

Izvršnošću rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći podnositelj zahtjeva stječe pravo korištenja logotipa za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Preuzimanja LOGOTIPA


2. HUMANITARNA AKCIJA

Vremenski ograničeno (najduže 90 dana), organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.

Tko može organizirati humanitarnu akciju pod uvjetima ovog Zakona?
- stalni prikupljatelji humanitarne pomoći
- neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.
Organizator humanitarne akcije podnosi zahtjev nadležnom uredu najmanje petnaest (15) dana prije planiranog početka akcije, a iznimno u kraćem roku, ako to zahtijevaju izvanredne okolnosti uslijed ugroženosti života i zdravlja ljudi.

Način podnošenja Zahtjeva, potrebna dokumentacija, podnošenje Izvješća i obrasci propisani su:
Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN 102/2015) i Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/2015)

OBRASCI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije – OBRAZAC BROJ 5.
Plan provođenja humanitarne akcije – OBRAZAC BROJ 6.
Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći – OBRAZAC BROJ 7.

OBRASCI ZA IZVJEŠTAJE:
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji – OBRAZAC BROJ 8.

LOGOTIP ZA ORGANIZATORE HUMANITARNE POMOĆI:
Izvršnošću rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije.
Organizator humanitarne akcije dužan je prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije na odgovarajući način istaknuti logotip humanitarne akcije.

Preuzimanja LOGOTIPANovim Zakonom o humanitarnoj pomoći (NN 102/15) propisuje se:
POSTUPAK RASPOLAGANJA NEUTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA prikupljenima u humanitarnim akcijama – članak 25. i članak 26. Zakona
POSTUPANJE S NENAMJENSKI UTROŠENIM SREDSTVIMA prikupljenima u humanitarnim akcijama – članak 46. i članak 47. Zakona

Člankom 12. i 13., te člankom 48. Zakona o humanitarnoj pomoći propisano je:

ORGANIZATOR HUMANITARNE AKCIJE DUŽAN JE:
- prikupljena financijska sredstva voditi na RAČUNU ZA HUMANITARNU AKCIJU, a prikupljenu humanitarnu pomoć u naravni dodijeliti korisniku što je prije moguće
- sredstva koja su u okviru humanitarne akcije prikupljena u gotovini bez odgode uplatiti na račun humanitarne akcije
- po završetku akcije ili iznimno za vrijeme trajanja akcije ako se za time pokaže potreba dužan je bez odgađanja prikupljena financijska sredstva isplatiti korisniku za iskazane materijalne potrebe ili izvršiti plaćanje fizičkoj, odnosno pravnoj osobi koja neposredno korisniku pruža usluge koje su predmet humanitarne akcije, a sukladno Planu korištenja prikupljene pomoći
- isplate korisniku vrše se na temelju pisane izjave korisnika, njegova zakonskog zastupnika odnosno člana obitelji korisnika koja sadržava specifikaciju materijalnih potreba korisnika vezanih uz svrhu humanitarne akcije
- za financijska sredstva isplaćena neposrednom pružatelju usluga pribaviti odgovarajući financijski instrument i dokaz o pruženoj usluzi
- nadležnom uredu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije povezane s provedenom humanitarnom akcijom

ORGANIZATOR HUMANITARNE AKCIJE  je odgovoran za raspolaganje financijskih sredstvima i drugim oblicima humanitarne pomoći prikupljene u svakoj pojedinoj akciji, do njihove predaje korisniku ili izvršitelju usluga.

KORISNIK HUMANITARNE POMOĆI  je odgovoran za svrsishodno korištenje financijskih sredstava i drugih oblika humanitarne pomoći koje mu dodijeli organizator humanitarne akcije.

Datoteke uz članak
Obrazac 1 107.00 kB
Obrazac 2 19.87 kB
Obrazac 3 20.42 kB
Obrazac 4 120.00 kB
Obrazac 5 104.50 kB
Obrazac 6 58.50 kB
Obrazac 7 51.50 kB
Obrazac 8. 104.50 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja