Usklađivanje s novim Zakonom o humanitarnoj pomoći (new)

Neprofitne pravne osobe kojima je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, na temelju ranijeg Zakona o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“ broj 128/10) dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama novog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona. Novi Zakon stupio je na snagu 01. studenog 2015. godine.

 


NOVOSTI u odnosu na raniji Zakon o humanitarnoj pomoći:


Za pravne osobe koje imaju rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći uvodi se obveza podnošenja zahtjeva i za provođenje humanitarnih akcija

UVODE SE LOGOTIPI ZA STALNE PRIKUPLJATELJE I ZA ORGANIZATORE HUMANITARNIH AKCIJA: 
Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (NN 120/15)
Preuzimanje  LOGOTIPA


UVODI SE RAZVRSTAVANJE I EVIDENCIJSKE OZNAKE HUMANITARNIH AKCIJA: 
Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (NN 120/15)
Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (NN
120/15)

INSPEKCIJSKI NADZOR nad stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći stavlja se u nadležnost Ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

INSPEKCIJSKI NADZOR nad humanitarnim akcijama stavlja se u nadležnost Ministarstava nadležnog za socijalnu skrb i Ministarstva nadležnog za zdravlje, ovisno o vrsti humanitarnih akcija. 

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja