Humanitarna pomoć: Izvješća - evidencije

Sukladno odredbi članka 49. Zakona o humanitarnoj pomoći (NN  102/15) i odredbma članka 2. i 3.  Pravilnika načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (NN 120/15), Ured državne uprave u Međimurskoj županiji omogućio je dostupnost javnosti

 - evidenciju ureda državne uprave o  pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i puržanje humaniterne pomoći, evidenciju ureda državne uprave o izdanim rješenjima kojim se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humaniterne akcije
 - izvješća o stalnom prikupljanju i pružanju humaniterne pomoći, izvješća o provedenom humanitarnoj  

Na ovoj stranici nalazi se:

  • Evidencija ureda državne uprave o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći  
  • Evidencija ureda državne uprave o izdanim rješenjima kojim se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije
  • Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
  • Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji.    

Datoteke uz članak
Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći 14.08 kB
Evidencija o izdanim rješenjima organizatorima humanitarnih akcija 24.39 kB
Izvješća o humanitarnim akcijama u 2018. godini 26.74 kB
Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći 14.46 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja