Trgovina

Uz pismeni zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta iz članka 12. Zakona o trgovini (NN 87/08., 116/08., 76/09 - Odluka Ustavnog suda RH, 114/11, 68/13 i 30/14) i Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14), potrebno je priložiti:

 1. kopiju rješenja o registraciji trgovačkog društva kod Trgovačkog suda ili izvadak iz sudskog registra 

 2. OIB

 3. dokaz o pravu raspolaganja poslovnim prostorom (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor ili gruntovni izvadak),

 4. uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj se nalazi poslovni prostor

  Rješenje se neće moći izdati za obavljanje djelatnosti u građevini ili prostoru koji nisu poslovni 
  (npr. ne može se obavljati poslovna djelatnosti u stambenom ili pomoćnom prostoru). Iz građevinske dokumentacije mora biti vidljivo da se radi o poslovnoj građevini (prostoru).

 5. izvješće o ispitivanju elektroinstalacije (izdaju ga ovlaštene organizacije za ispitivanje),

 6. uvjerenja za sredstva rada s povećanom opasnošću, ako ih ima (izdaju ih ovlaštene organizacije za ispitivanje),

 7. izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode (od ovlaštene organizacije za ispitivanje) i sanitarnu iskaznicu za zaposleno osoblje (ako se radi o prodavaonici prehrambenom robom u kojoj se reže i prodaje salama, kruh i sl.),

 8. dokaz o plaćenoj pristojbi.

U poslovnom prostoru potrebno je osigurati zagrijavanje, osvjetljenje, dovoljan broj aparata za početno gašenje požara i kutiju ili ormarić za prvu pomoć, te sanitarni čvor (WC školjka i umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom) i garderobu za zaposleno osoblje. Na ulazu u objekt potrebno je vidno istaknuti tvrtku.

NAPOMENA: Da bi se obavio očevid, u poslovnom prostoru moraju biti završeni instalaterski i završni zidarski radovi, mora biti čist i bez oštećenja, te u potpunosti opremljen i namješten. Ukoliko završni radovi i montaža opreme još traju, očevid se neće obaviti.
E-POSTUPAK za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica (preduvjet za obavljanje uslužne djelatnosti trgovine)

 

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog tijela (s naznakom e-zahtjev trgovina), zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o plaćanju pristojbe na račun – sve u skeniranom obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjeta za prodaju robe izvan prodavaonica izdaje se u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva
 • Rešenje se može na zahtjev stranke od nadležnog  tijela dobiti e-poštom.
 • Po zaprimanju rješenja može se započeti obavljati djelatnost trgovineSve informacije možete dobiti u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove, Odjelu za gospodarstvo

na adresi: Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 


voditeljica Odjela za gospodastvo
e-mail: mirjana.krnjak@udu-mz.hr 
tel: 040/374-105

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja