Ugostiteljstvo

Uz pismeni zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata iz skupina “RESTORANI”, “BAROVI”, “CATERING OBJEKTI” i “OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA”, treba priložiti slijedeće priloge:

1.     Rješenje o registraciji trgovačkog društva kod trgovačkog suda ili izvadak iz sudskog registra,

2.     OIB i statistički broj trgovačkog društva,

3.     Dokaz o pravu raspolaganja poslovnim prostorom u kojem se nalazi ugostiteljski objekt (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor ili gruntovni izvadak),

4.     Uporabnu dozvolu za građevinu u kojoj će se nalaziti ugostiteljski objekt

           V A Ž N O !!    Rješenje se neće moći izdati za obavljanje djelatnosti u građevini koja nije namijenjena za traženu djelatnost (ne može se obavljati ugostiteljska djelatnost u stambenom ili pomoćnom prostoru (građevini) - dakle, prostor (građevina) mora biti namijenjena za traženu djelatnost, što iz građevinske dokumentacije mora biti vidljivo). -(mora pisati da je građevina namijenjena za ugostiteljstvo ili da je poslovna građevina).

 

5.    Rješenje suglasnosti na izvješće o ispitivanju buke od strane županijske sanitarne inspekcije – pristojba: 70,00 kn,

6.     Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode (ovlaštene organizacije za ispitivanje),

7.     Izvješće o ispitivanju buke (ovlaštene organizacije za ispitivanje),

8.     Izvješće o učinkovitosti ventilacije (ovlaštene organizacije za ispitivanje),

9.     Izvješće o zvučnoj izolaciji – za noćni klub, noćni bar i disco klub (ovlaštene organizacije za ispitivanje),

10.  Izvješće o ispitivanju električne instalacije (ovlaštene organizacije za ispitivanje),

11.  Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija (ovlaštene organizacije za ispitivanje),

12.  Izvješće o nepropusnosti septičke jame - samo za mjesta koja nemaju kanalizaciju (izvješće izdaje trgovačko društvo ili obrtnik koji je izvodio radove),

13.  Plaćenu upravnu pristojbu.Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja