Turizam

Za pružanje usluga turističkog vodiča, građani trebaju pribaviti rješenje koje izdaje ovaj Ured.

Obrazac zahtjeva sa potrebnim prilozima:
Zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga turističkog vodiča

Uz zahtjev se prilaže:

  1. Preslika osobne iskaznice,
  2. Preslika domovnice,
  3. Original i preslika svjedodžbe ili diplome,
  4. Original i preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča,
  5. Dokaz o poznavanju najmanje jednog stranog jezika,
  6. Fotografija veličine 28x32,
  7. Upravna pristojba: 35,00 kn.

Za pružanje usluga turističkog vodiča, građani trebaju pribaviti rješenje koje izdaje ovaj Ured.

Obrazac zahtjeva sa potrebnim prilozima:
Zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga turističkog vodiča


Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja