Odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo NOVO

Odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na priznavanje statusa i ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, prava članova obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, prava članova obitelji hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, prava mirnodopskih invalida rata i pirotehničara, te ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

 Poslovi neposredne provedbe propisa su:

 • priznavanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (od 01.01.2006. godine zahtjev samo temeljem ranjavanja, ozljeđivanja i neprijateljskog zatočeništva) i prava na osobnu invalidninu, posebni doplatak, ortopedski doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, prava na usluge osobe za pružanje njege i pomoći HRVI I. skupine sa 100% oštećenja organizma, pravo na dodjelu u vlasništvo osobnog automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama HRVI I skupine sa 100% oštećenja organizma,
 • vođenje postupka za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata,
 • priznavanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti HRVI od I. do IV. skupine, koji je do smrti koristio doplatak za pomoć i njegu druge osobe,
 • priznavanje statusa članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu, prava na uvećanu obiteljsku invalidninu, prava na povećanu obiteljsku invalidninu,
 • -priznavanje statusa članova obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, prava na novčanu naknadu u iznosu povećane obiteljske invalidnine, prava na novčanu naknadu u iznosu uvećane obiteljske invalidnine,
 • priznavanje prava na novčanu naknadu u iznosu obiteljske mirovine članovima obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć i prava na osigurninu članova obitelji nestalog, naknadno ekshumiranog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • priznavanje prava na doplatak za pripomoć u kući korisnicima zajamčene minimalne naknade, koji zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu ispunjavati osnovne životne zahtjeve,
 • priznavanje prava na troškove prijevoza za izlazak pred Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo u Zagrebu, za postupke koji se vode po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • priznavanje statusa mirnodopskog vojnog invalida i prava na osobnu invalidninu, prava na ortopedski doplatak i prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe,
 • priznavanje prava na osobnu invalidninu, prava na posebni doplatak, prava na ortopedski doplatak i prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe ranjenim ili ozlijeđenim pirotehničarima,
 • priznavanje prava na obiteljsku invalidninu,
 • provedba posebnog postupka za naknadu štete Republici Hrvatskoj odnosno povrat ne pripadajućih sredstava i odgovarajuća suradnja s pravosudnim tijelima,
 • vođenje poslova vezanih za medicinsko vještačenje pred Prvostupanjskim liječničkim povjerenstvom,
 • vođenje poslova organizacije pokopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz vojne počasti i poslovi vezani za povrat dijela troškova sahrane
 • ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu neosiguranih osoba koje su nesposobne za samostalan život i rad, a navedeno pravo ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja