Osnovnoškolsko obrazovanje

Upravni i stručni poslovi koji se odnose na obrazovanje obavljaju se temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/1294/13, 152/147/17 i 68/18) i Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva (NN 67/14).

 

Odjel za obrazovanje, šport, rad i socijalnu skrb u okviru svoje nadležnosti obavlja upravne poslove i rješava u upravnom postupku:

1. Prijevremni upis djeteta u prvi razred osnovne škole – Dijete koje do 01. travnja tekuće godine ne navrši šest godina života i nije školski obveznik roditelj odnosno staratelj može podnijeti zahtjev uredu državne uprave nadležnom za poslove obrazovanja za prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole. Ured će dijete uvrstiti u popis djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole, kako bi Stručno povjerenstvo utvrdilo je li dijete sposobno za prijevremeni upis u osnovnu školu. Zahtjev se može podnijeti samo za dijete koje do 31. prosinca tekuće godine navršava šest godina života.

Zahtjev podnosi roditelj odnosno staratelj, uz presliku rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja) i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

2. Odgoda upisa djeteta u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu – Zahtjev za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu podnosi uredu Stručno povjerenstvo škole, nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole.

3. Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole – Djetetu kojemu je zdravlja teško oštećeno ili ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu sa posebnim propisima stekli pravo na status roditelja njegovatelja, odnosno za dijete koje je s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja stekli pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu, u sklopu kojeg se osigurava pružanje psihosocijalne pomoći, roditelj podnosi zahtjev ovom Uredu za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole (duže od jedne školske godine).

4. Zahtjev za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja za djecu s teškoćama u razvoju – Za učenike s teškoćama u razvoju ured državne uprave donosi rješenje o utvrđivanju primjerenom oblika školovanja, na prijedlog Stručnog povjerenstva škole. Prijedlog o primjerenom obliku školovanja mora sadržavati specifične metode rada s djetetom, potrebna specifična nastavna sredstva i pomagala, obrazovne potrebe djeteta, obrazovni status djeteta, odnosno procjenu obrazovnih dostignuća, program obrazovanja, potreban primjereni oblik pomoći, vrstu i stupanj teškoće te mišljenje roditelja o utvrđenom programu školovanja.

 


Datoteke uz članak
Zahtjev za prijevremeni upis ili privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole 51.00 kB
Podaci o broju učenika i razrednih odjela u osnovnim školama u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2016/2017. 67.50 kB
Podaci o broju učenika i razrednih odjela u osnovnim školama u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2017/2018. 67.00 kB
Podaci o broju učenika i razrednih odjela u osnovnim školama u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2018/2019. 66.50 kB
Podaci o broju učenika i razrednih odjela u osnovnim školama u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2019/2020. 66.00 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja