Predškolski odgojUpravni poslovi koji se odnose na upravno područje predškolskog odgoja uređeni su Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).


Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića – Po zahtjevu osnivača dječjeg vrtića Ured utvrđuje uvjete za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića i donosi rješenje kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića i donosi rješenje kojim se odobrava dječjem vrtiću početak obavljanja djelatnosti.

Uvjeti za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića su:

  • rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojim je utvrđeno da je akt o osnivanju dječjeg vrtića u suglasnosti sa zakonom,
  • odobren program rad,
  • potreban broj odgajatelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika,
  • osiguran prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe,
  • dokaz o ispunjenosti drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenih propisa.

Nakon što je pribavio rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao i suglasnost na programe rada, osnivač dječjeg vrtića podnosi zahtjev uredu državne uprave za odobrenje početka obavljanja djelatnosti.

 

Datoteke uz članak
Zahtjev, dječji vrtić 32.50 kB
Zahtjev, predškolski odgoj pri osnovnoj školi 33.00 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja