Školstvo

Zahtjev za prijevremeni upis djeteta u osnovnu školu

Roditelj predaje zahtjev u kojem navodi:

  • osobne podatka djeteta i roditelja te
  • adresu stanovanja.
Dijete se upućuje na pregled povjerenstvu za pregled djece dorasle za osnovnu školu, a Služba za društvene djelatnosti temeljem njihovog mišljenja donosi rješenje.

Obrasci Zahtjeva 

Zahtjev za otvaranje predškolske ustanove

Kod podnošenja zahtjeva za otvaranje predškolske ustanove potrebno je priložiti dokaze temeljem kojih se može utvrditi ispunjenost propisanih uvjeta za početak obavljanja djelatnosti:

  1. odobren program rada,
  2. potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika,
  3. osiguran prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe iz čl. 6. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,
  4. osigurana novčana sredstva za osnivanje i početak rada dječjeg vrtića,
  5. dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.

Kad Ured državne uprave zaprimi zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, prvo provjerava je li zahtjev podnesen od ovlaštene osobe i jesu li uz zahtjev priloženi gore navedeni dokazi. Ukoliko jesu, Ured državne uprave imenuje povjerenstvo za neposredno utvrđivanje uvjeta za izvođenje djelatnosti tražene zahtjevom. O očevidu sastavlja se zapisnik temeljem kojeg se donosi rješenje.

Nakon što je pribavio rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kojim je utvrđeno da je akt o osnivanju vrtića u skladu sa zakonom i rješenje Ureda državne uprave kojim se odobrava početak obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja, osnivač podnosi prijavu za upis u sudski registar.

Na zahtjev za otvaranje predškolske ustanove plaća se upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn, a na rješenje 200,00 kn.

Datoteke uz članak
Podaci o broju učenika i razrednih odjela u osnovnim školama u Međimurskoj županiji za školsku godinu 2015/2016. 527.26 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja