Promjene podataka

Osoba ovlaštena za zastupanje udruge podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga koje se odnose na:

 • statut,
 • naziv,
 • ciljeve i djelatnosti,
 • sjedište i adresu sjedišta,
 • izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata,
 • izbor i opoziv likvidatora,
 • prestanak postojanja udruge.

Navedeni zahtjev podnosi se u dva primjerka na Obrascu br. 3, a uz njega se prilažu:

 • zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene,
 • novi statut ili njegove izmjene i dopune,
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora (Obrazac br. 2),
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno likvidatora,
 • upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn.

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske podnosi se u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni.

Zahtjev podnesen nakon tog roka, osim ako se odnosi na prestanak udruge, odbacit će se rješenjem.

O zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nadležni ured donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.

OSNIVANJE UDRUGE

REGISTRACIJA UDRUGA

STRANE UDRUGE

IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE


 

Datoteke uz članak
Obrazac 2, Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge 40.00 kB
Obrazac 3 - Zahtjev za upis promjena u Registar udruga RH 90.50 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja