Registracija udruga

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Zahtjev za upis u registar udruga u ime osnivača podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za opću upravu, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Uz zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac br. 1) prilažu se:

 • zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
 • odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini,
 • statut,
 • popis osnivača (Obrazac br. 2),
 • osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora (Obrazac br. 2),
 • izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge,
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene na zastupanje,
 • suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
 • ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika za osnivača maloljetnu osobu s navršenih 14 godina života i punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova,
 • ovjerene izjave o pristanku fizičke osobe ili njezinih nasljednika, povijesne ili znamenite osobe, te međunarodne organizacije o unošenju imena ili dijela imena u naziv udruge
 • upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn.

Zahtjev za upis u registar i statut podnose se u dva primjerka.

O zahtjevu za upis u Registar udruga Republike Hrvatske nadležni ured donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave, Zagreb, Maksimirska 63.

O ožujka 2015. omogućeno je i elektroničko popunjavanje obrazaca zahtjeva za upis u registar udruga i registar stranih udruga odnosno obrazaca zahtjeva za upis promjena u registre. (više...)


OSNIVANJE UDRUGE
PROMJENE PODATAKA
STRANE UDRUGE
IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA RH

Datoteke uz članak
Obrazac 1 - Zahtjev za upis u Registar udrug RH 83.50 kB
Obrazac 2 - Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge 40.00 kB
Popis ciljanih skupina 45.92 kB
Klasifikacija djelatnosti udruga 108.18 kB
Nomenklatura sportova i sportskih grana 608.31 kB

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja