Registri i baze podataka

Registri, baze podataka i evidencije u nadležnosti Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji:

 1. Obrtni registar  
 2. Upisnik o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju
 3. Upisnik o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata iz  skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj
 4. Upisnik o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje  ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu
 5. Upisnik turističkih agencija
 6. Upisnik turističkih vodiča
 7. Upisnik odobrenja za pružanje turističkih usluga građana
 8. Upisnik izdanih licencija za unutarnji javni cestovni prijevoz
 9. Upisnik izdanih licencija za obavljanje kolodvorskih usluga
 10. Upisnik izdanih licencija za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu
 11. Upisnik dobavljača božićnih drvaca
 12. Registar udruga Republike Hrvatske
 13. Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj
 14. Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija
 15. Evidencija o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područje (regionalne) samouprave izabranim s liste grupe birača
 16. Matica rođenih
 17. Matica vjenčanih
 18. Matica umrlih
 19. Evidencija o državljanstvu 
 20. Registar životnog partnerstva
 21. Registar birača
 22.  Evidencija o potrebama zaposlenika u osnovnim školama
 23. Evidencija o potrebama zaposlenika u srednjim školama
 24. Podaci o broju učenika i razrednih odjela u osnovnim školama u Međimurskoj županiji za školsku godinu
 25. Evidencija o izdanim rješenjima organizatorima humanitarnih akcija
 26. Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
 27. Registar sportskih djelatnosti – pravne i fizičke osobe
 28. Registar zaposlenih u javnom sektoru 

 • Kao elektronički servisi objavljeni su:

1.      Obrtni registar 

2.      Registar udruga 

3.      Registar stranih udruga 

4.      Registar birača 

 • Ostali registri i evidencije koje su objavljene na web stranicama UDUMŽ: 

1.      Registar sportskih djelatnosti  

2.      Evidencija o potrebama zaposlenika u osnovnim školama

3.      Evidencija o potrebama zaposlenika u srednjim školama 

4.      Podaci o broju učenika i razrednih odjela u osnovnim školama u Međimurskoj županiji za školsku godinu 

5.      Evidencija o izdanim rješenjima organizatorima humanitarnih akcija 

6.      Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja