Najčešće postavljana pitanja

1. Koliko djece je upisano u prvi razred osnovne škole u određenoj školskoj godini?

ODGOVOR: Ured državne uprave u Međimurskoj županiji sukladno članku 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva („Narodne novine“ broj 67/14) utvrđuje popis djece, školskih obveznika te ga dostavlja Stručnom povjerenstvu škole. Time se pokreće postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole. Školske ustanove dužne su nakon izvršenog upisa djece u prvi razred osnovne škole izvijestiti Ured o broju upisane djece. Broj djece upisane u prvi razred osnovne škole  nalazi se u rubrici INFO-CENTAR, „obrazovanje i sport“ u članku "Osnovnoškolsko obrazovanje".

 

2. Koliko učenika polazi osnovnu školu u Međimurskoj županiji i koliki je broj razrednih odjela u osnovnim školama?

ODGOVOR: Ured državne uprave u Međimurskoj županiji na temelju broja učenika utvrđuje za svaku školsku godinu broj redovitih i kombiniranih razrednih odjela i o tome donosi odluku. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji donio je odluke o broju razrednih odjela koje sadrže ukupan broj razrednih odjela, broj redovitih razrednih djela i broj kombiniranih razrednih odjela, broj učenika po jedinom razrednom odjelu. Na temelju tih podataka Ured je objavio na web stranicama ureda broj učenika u osnovnim školama u Međimurskoj županiji kao i broj razrednih odjela u osnovnim školama. Podaci se nalaze u rubrici INFO-CENTAR, „obrazovanje i sport“ u članku "Osnovnoškolsko obrazovanje".

 

3. Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje obrta?

ODGOVOR: Odgovor je objavljen na web stranici Ureda, u rubrici INFO-CENTAR, „gospodarstvo“ u članku "Obrtništvo" . Detaljnije informacije možete dobiti osobno u Uredu ili telefonom na broj 374-104.

 

4. Što sve obuhvaća sekundarna pravna pomoć, u kojim se sudskim postupcima ona može odobriti i koji su uvjeti za ostvarivanje korištenja sekundarne pravne pomoći?

ODGOVOR: Oblici sekundarne pravne pomoći, vrsta postupaka u kojima se ona može odobriti i uvjeti za ostvarivanje nalaze se na web stranici ovog Ureda u rubrici INFO-CENTAR, „besplatna pravna pomoć“ u članku "Besplatna pravna pomoć".

Sve informacije možete osobno dobiti u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, kontakt telefon: 040/374-021 ili 040/374-061.

 

5. Tko i pod kojim uvjetima može osnovati udrugu i kome se podnosi zahtjev?

ODGOVOR: Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača.

Osnivač može biti poslovno sposobna fizička osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba.

Osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova (uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika danu prije održavanja osnivačke skupštine udruge), uz uvjet da u trenutku osnivanja udruge najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova. Zahtjev za upis udruge u Registar udruga u ime osnivača podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge Uredu državne uprave u županiji na čijem je području sjedište udruge (u Međimurskoj županiji to je Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Služba za opću upravu, Čakovec, Ruđera Boškovića 2).

Više informacija o udrugama možete naći na web stranicii ovog Ureda u rubrici INFO-CENTAR, „Udruge građana“ u članku "Registracija udruga".


6.  Gdje se mogu pronaći podaci o udrugama, npr. vezano uz njihovu djelatnost, sjedište, statut i slično?

ODGOVOR: Podaci o udrugama mogu se pronaći u Registru udruga na web stranicama Ministarstva uprave.

Tražilica u internetskom Registru udruga omogućuje pretraživanje po registarskom broju, nazivu udruge, prema sjedištu (županija, općina, naselje), OIB-u, skraćenom nazivu, području djelovanja i djelatnosti.Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja