Povjerenik za ravnopravnost spolovaPovjerenica za ravnopravnost spolova: 
Ksenija Strelec
,
 univ.bacc.oec.
Viša upravna referentica za rad i socijalnu skrb

tel:040 374 186
e-mail: ksenija.strelec@udu-mz.hr

Kontakt

Ured državne uprave u
Međimurskoj županiji

Čakovec, Ruđera Boškovića 2

Telefon: +385 (40) 374 111

Elektronička kontaktna točka: pisarnica@udu-mz.hr

Radno vrijeme: 8.00-16.00 (pon-pet)

Kontaktirajte nas

Ispostava Prelog
Prelog, Trg slobode 1
Telefon: +385 (40) 374-098

* - obavezna polja